Regulamin szkoleń

1. Właściciel psa na pierwszych zajęciach zobowiązany jest przedstawić książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniami.
2. Pies na zajęcia wprowadzany jest na smyczy.
3. Psy mogą być spuszczone ze smyczy na terenie wyznaczonym przez instruktora oraz w czasie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
4. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania odchodów swojego psa na terenie szkoleniowym.
5. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub na uszczerbku na zdrowiu samego psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia , art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego).
6. Psy dorosłe z zaburzeniami zachowania przyjmowane są na zajęcia grupowe po wcześniejszej konsultacji.
7. Właściciel psa odpowiada za zaproszone osoby towarzyszące.
8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
9. Psy chore lub suki w okresie cieczki nie są wpuszczane na teren szkoleniowy - opuszczone zajęcia mogą nadrobić w późniejszym terminie, uzgodnionym z instruktorem.
10. Właściciel psa przyjmuje na siebie odpowiedzialność za proces szkolenia psa.

Copyright by JOK ~ Syriusz~