Terapie zaburzeń zachowania

Terapie są przeznaczone dla psów cierpiących na zaburzenia zachowania (agresja, nadpobudliwość, stany lękowe).
Koszt konsultacji 90 zł, koszt terapii i ilość spotkań ustalana indywidualnie.
Osoby zainteresowane proszę o wypełnienie Formularza Kontaktowego.

Copyright by JOK ~ Syriusz~